Skip to main content

Annog Diogelwch yn y Cartref: Gwiriadau a Mapio Diogelwch Cartref

Annog Diogelwch yn y Cartref: Gwiriadau a Mapio Diogelwch Cartref – Cyfres Seminar Hydref/ Gaeaf

Mae Cyfres Seminar Hydref/ Gaeaf Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru ar fin cychwyn, gyda’r seminar cyntaf yn y gyfres, Annog Diogelwch yn y Cartref: Gwiriadau a Mapio Diogelwch Cartref, yn cael ei gynnal yn rhithiol ar 15 Tachwedd 2022, 10:00-11:30.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol, bydd y seminar hon yn archwilio dulliau effeithiol, modern a chyfannol o gynnal gwiriadau diogelwch yn y cartref. Bydd yn cynnwys cyflwyniad gan Rwydwaith Diogelwch Cymunedol yr Alban ar eu Map Diogelwch Cartref newydd sbon, sy’n dangos ymchwil i beryglon cyffredin y gellir eu hosgoi yn ein cartrefi.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich lle.