Skip to main content

Wythnos Atal Eithafiath Casineb(CHEW)- 01- 05 Mai 2023

Wythnos Atal Eithafiath Casineb(CHEW)- 01- 05 Mai 2023

Mae Cymuned Ymarfer Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr a Chanolfan Cymorth Casineb Cymru mewn partneriaeth â Salford Brifysgol yn cynnig wythnos o weminarau ac adnoddau ar-lein.

Gweler manylion y gweminarau i helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o eithafiaeth, radicaleiddio a throseddau casineb ar gyfer sefydliadau a chymunedau ledled Cymru:

  • Dydd Mawrth 02 Mai- Codi Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth o Eithafiaeth a Gwrywdod Gwenwynig (Cymru) 13:00- 15:00- Cysylltwch â slbowen@sirgar.gov.uk am ymholiadau ac i gadw lle.
  • Dydd Gwener 05 May- Sgyrsiau gyda Dr Stephen Neville. 11:00- 12:30. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jessica.Rees@victimsupport.org.uk