Skip to main content

Wythnos Ffoaduriaid Cymru 20 – 26 Mehefin, 2022

Mae’r wythnos hon yn nodi Wythnos Ffoaduriaid gyda llawer o ddigwyddiadau, dathliadau a myfyrdodau’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Ewch i wefan Cyngor Ffoaduriaid Cymru ac Amgueddfa Cymru am restr o’u digwyddiadau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt.

Thema’r wythnos hon oedd Healing – Gwnaeth Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, ddatganiad yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 21 Mehefin yn cydnabod y fraint o allu cynnig Noddfa yma yng Nghymru – Datganiad Llafar: Wythnos Ffoaduriaid 2022: Healing.