Skip to main content

ADUS: Cychwyn Ymgynghoriad ar y Canllawiau Statudol

Adolygiad Diogelu Unedig Sengl (ADUS): Cychwyn Ymgynghoriad ar y Canllawiau Statudol

Yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal rhwng 6 Mawrth a 9 Mehefin, sef cyfnod pedair wythnos ar ddeg er mwyn ystyried y gwyliau cyhoeddus a gwyliau’r Pasg. Mae’r ddolen i’r ddogfen ymgynghori a’r ffurflenni ymateb fel a ganlyn: Canllawiau Statudol Adolygu Diogelu Unedig Sengl (ADUS) | LLYW.CYMRU

Bydd y tîm ADUS yn cynnal grwpiau ffocws ar gyfer yr ymgynghoriad wyneb yn wyneb ac ar-lein. Defnyddiwch y dolenni canlynol i gofrestru ar gyfer y grwpiau ffocws wyneb yn wyneb.

Mae fersiwn hawdd ei ddarllen a fersiwn sy’n addas i bobl ifainc o’r ddogfen ymgynghori a’r Ffurflen Ymateb i Ymgynghoriad ar gael hefyd.