Skip to main content

Diogelwch Dŵr Cymru yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Atal Boddi

Mae Diogelwch Dŵr Cymru yn annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn gwybod sut i gadw’n ddiogel a mwynhau’r dŵr yr haf hwn.

Ewch i wefan Wythnos Atal Boddi – Royal Life Saving Society UK i gael mynediad at adnoddau diogelwch dŵr am ddim yr elusen.

Mae Diogelwch Dŵr Cymru wedi lansio Strategaeth Atal Boddi genedlaethol gyntaf Cymru, sy’n ceisio lleihau nifer y marwolaethau a’r digwyddiadau sy’n gysylltiedig â dŵr yng Nghymru.