Neidio i'r prif gynnwys

Datganiad Cwcis

Cwcis yw ffeiliau testun bach sy’n cael eu lawrlwytho a’u storio ar eich dyfais (ffôn, gliniadur, tabled, etc.) pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Defnyddir cwcis i helpu perchennog y wefan (yn yr achos hwn, Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, a gynhelir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) i wella ein gwefan a darparu gwell gwasanaeth i ymwelwyr.

Mae Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, a gynhelir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn defnyddio cwcis:

  • I wneud i’n gwefan weithio.
  • I’n helpu i gasglu gwybodaeth ddienw ynghylch sut y defnyddir ein gwefan. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwefan a darparu gwell gwasanaeth i bobl sy’n ymweld â ni.
  • Casglu data dienw i gael cipolwg ar sut y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan.
  • Ein helpu i ddangos hysbysebion am ein gwasanaethau i bobl a allai fod â diddordeb ynddynt.
  • Caniatáu i chi rannu cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol fel Twitter a Facebook.

Nid yw Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, a gynhelir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn defnyddio cwcis i gasglu unrhyw wybodaeth a allai eich adnabod chi’n bersonol. Nid ydym chwaith yn defnyddio cwcis i anfon unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy ymlaen at drydydd partïon.

Mae rhagor o wybodaeth am gwcis ar gael ar www.AboutCookies.org.