Neidio i'r prif gynnwys

Pob pwnc

Mae diogelwch cymunedol yn cwmpasu ystod eang o bynciau y mae’r Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn gweithio oddi mewn iddynt. Rydym wedi grwpio’r rhain yn 10 prif bwnc, pob un â’i is-bynciau cyfatebol sydd yn aml yn drawsbynciol. Os oes unrhyw fanylion y credwch eu bod ar goll, cysylltwch â’r Rhwydwaith. O fewn y tudalennau hyn, fe welwch wybodaeth ar sut i gael mynediad at help a chefnogaeth fel dioddefwr, aelod o’r teulu neu berson pryderus; deddfwriaeth a dyletswyddau; hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth; a dolenni defnyddiol.