Skip to main content

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Archwilio is-bynciau

Hyfforddiant Sydd Ar Ddod

Seminar a Digwyddiadau Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Mae Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn cynnal sesiynau rheolaidd ar ddiogelwch cymunedol ac mae gennym nifer fawr o gyfleoedd i chi gymryd rhan. Lle bo modd, ein nod yw recordio bob seminar.

 

Seminar Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2022

Yma fe welwch y pecyn seminar a recordiad o Seminar Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2022: Atal Pobl Ifanc sy’n Ymwneud ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol rhag Mynd Ymlaen i Ymwneud â Thrais Difrifol a Throseddu Cyfundrefnol y Rhwydwaith, Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022, 11:30 – 13:00.

Lansio Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Yma fe welwch y pecyn lansiad a recordiad o Lansiad Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru: Adfywio Diogelwch Cymunedol yng Nghymru Gyda’n Gilydd, Dydd Mercher 02 Mawrth 2022, 10:00 – 12:00.

Cyfres Seminar Gaeaf 2022
Cyfres Seminar Haf 2021