Neidio i'r prif gynnwys

Dewch o Hyd i Wybodaeth Leol

Dod o Hyd i’ch Awdurdod Lleol

Rydym wedi rhestru pob Awdurdod Lleol gyda’u gwybodaeth gyswllt allweddol i gael cyngor ac arweiniad yn eich ardal chi ynghylch diogelwch cymunedol a diogelu. Defnyddiwch y rhestr hidlo ar y dde i leihau eich chwiliad.

Hidlo Gan Awdurdod Lleol
Cyngor Abertawe
Cyngor Bro Morgannwg
Bro Morgannwg trwy Dewis Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Blaenau Gwent trwy Dewis Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Caerffili trwy Dewis Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Castell-nedd Port Talbot trwy Dewis Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr trwy Dewis Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Rhondda Cynon Taf trwy Dewis Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cyngor Caerdydd
Caerdydd trwy Dewis Cymru
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Gwynedd
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Ddinbych
Sir Ddinbych trwy Dewis Cymru
Cyngor Sir Fynwy
Cyngor Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin trwy Dewis Cymru
Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Powys
Cyngor Sir y Fflint
Sir y Fflint trwy Dewis Cymru
Cyngor Sir Ynys Môn
Hidlo Gan Awdurdod Lleol
Clirio'r hidlydd
Gweld canlyniadau