Skip to main content

Podlediadau

Y Podlediadau diweddaraf gan Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, yn archwilio’r pwnc eang diogelwch cymunedol yng Nghymru gyda gwesteion arbenigol.

Trêl y Podlediad Cymunedau Mwy Diogel

“Trêl y Podlediad Cymunedau Mwy Diogel” on Spreaker.

Pennod 1: Natur esblygol diogelwch cymunedol efo Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Listen to “Pennod 1: Natur esblygol diogelwch cymunedol efo Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu” on Spreaker.

Croeso i bennod gyntaf ein podlediad newydd sbon sy’n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru. Ein gwestai yr wythnos hon yw Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod natur esblygol a dyfodol diogelwch cymunedol, a gweledigaeth Dafydd ar gyfer cyflawni hynny o fewn ei sefydliad ei hun ac yn ehangach – yn arbennig drwy arloesi a dadansoddi data.

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol

 • Gwefan Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
 • Adroddiad Blynyddol 2020-2021 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
 • Argymhelliad podlediad Dafydd – Elis James Feast Of Football

Os gwnaethoch chi fwynhau’r bennod hon…

Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel. Efallai yr hoffech chi wrando ar y bennod Saesneg cyfatebol gyda Chris Davies, Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Pennod 2: Codi llais! Archwilio rôl y cyhoedd wrth ddatrys troseddau a gwaith Crimestoppers efo Mr Mansel Jones

Listen to “Pennod 2: Codi llais! Archwilio rôl y cyhoedd wrth ddatrys troseddau a gwaith Crimestoppers efo Mr Mansel Jones” on Spreaker.

Croeso i’n cyfres podlediad newydd sbon sy’n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru. Ein gwestai yr wythnos hon yw Mr Mansel Jones, gwirfoddolwr i’r elusen Crimestoppers a cyn siaradwr a threfnydd digwyddiadau gwirfoddol ar gyfer yr elusen Missing People. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod rôl y cyhoedd wrth adrodd a datrys troseddau, beth sy’n digwydd pan mae person yn mynd ar goll, gwaith Crimestoppers, a sut mae trosedd ac anrhefn yn cael ei adrodd yn y cyfryngau.

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol

 • Gwefan Crimestoppers
 • Astudiaeth achos o Adroddiad Effaith Blynyddol 2019/20 Crimestoppers (t15)
 • Gwefan Fearless
 • Gwefan Missing People
 • Argymhelliad podlediad Mansel – The Missing Podcast
 • Os ydych chi wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd, adroddwch i’r Heddlu. Ffoniwch 101 neu adroddwch ar-lein yn dibynnu ar eich rhanbarth yng Nghymru. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.
 • Os hoffech roi gwybodaeth am droseddu yn ddienw ymwelwch â, Crimestoppers-uk.org neu ffoniwch 0800 555 111.
 • Os ydych wedi cael eich effeithio gan drosedd, gallwch gael cymorth gan Gymorth i Ddioddefwyr, trwy eu llinell gymorth genedlaethol am ddim 08 08 16 89 111, neu ar-lein.

Os gwnaethoch chi fwynhau’r bennod hon…

Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel. Efallai yr hoffech chi wrando ar y bennod Saesneg cyfatebol gyda Ella Rabaiotti.

Pennod 3: Edrych tu hwnt i’r amlwg – Diogelu a diogelwch cymunedol gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Listen to “Pennod 3: Edrych tu hwnt i’r amlwg – Diogelu a diogelwch cymunedol gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig” on Spreaker.

Croeso i’n cyfres podlediad newydd sbon sy’n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru. Ein gwestai yr wythnos hon yw Sarsiant Simon Livsey o Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod diogelu a diogelwch cymunedol, a diogelu pobl ddiamddiffyn trwy gydweithio ac edrych tu hwnt i’r amlwg.

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol

Os gwnaethoch chi fwynhau’r bennod hon…

Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel. Efallai yr hoffech chi wrando ar y bennod Saesneg cyfatebol gyda’r Arolygydd Richard Powell.

Pennod 4: Mynd i’r afael â hiliaeth a throsedd casineb – Gwaith Cymorth i Ddioddefwyr i wneud Cymru yn lle mwy caredig a chynhwysol i fyw

Listen to “Pennod 4: Mynd i’r afael â hiliaeth a throsedd casineb – Gwaith Cymorth i Ddioddefwyr i wneud Cymru yn lle mwy caredig a chynhwysol i fyw” on Spreaker.

Croeso i’n cyfres podlediad newydd sbon sy’n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru. Ein gwestai yr wythnos hon yw Tom Edwards, Rheolwr Ardal, Cymorth Dioddefwyr Cymru. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod mynd i’r afael â throseddau casineb a hiliaeth, archwilio gwaith Cymorth i Ddioddefwyr a sut gallwn weithio gyda’n gilydd i wneud Cymru yn lle mwy caredig a chynhwysol i fyw.

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol

Os gwnaethoch chi fwynhau’r bennod hon…

Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel. Efallai yr hoffech chi wrando ar y bennod Saesneg cyfatebol gyda Becca Rosenthal o’r Tîm Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr.