Neidio i'r prif gynnwys

Cysylltu

Os ydych chi’n profi argyfwng, cysylltwch â’r canlynol:

  • Ffoniwch 999 os ydych chi’n profi argyfwng

Os ydych chi wedi bod yn dyst neu wedi bod yn ddioddefwr trosedd, adroddwch hyn i’r Heddlu. Phonics 101, neu gallwch adrodd ar-lein yn dibynnu ar eich rhanbarth o fewn Cymru – Heddlu De CymruHeddlu Dyfed PowysHeddlu Gwent neu Heddlu Gogledd Cymru. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch wasanaeth ffôn testun yr Heddlu 18000 neu anfonwch neges destun ar 999 os ydych wedi cofrestru gyda gwasanaeth argyfwng SMS.

Os oes gennych wybodaeth am drosedd ac yn dymuno aros yn ddienw, cysylltwch â’r elusen annibynnol Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ar-lein.

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drosedd, gallwch gael mynediad at gymorth gan Gymorth i Ddioddefwyr, gan gynnwys eu llinell gymorth cenedlaethol 24/7 am ddim 08 08 16 89 111, neu gallwch dderbyn cymorth ar-lein.

Cliciwch yma i ddarllen ein cwestiynau cyffredin, a fydd efallai yn ateb eich ymholiadau.

Rydyn ni yma i helpu

Os hoffech chi gysylltu â ni, cwblhewch ein ffurflen gyda manylion eich ymholiad a bydd aelod perthnasol o’r tîm mewn cysylltiad.

Contact Form CY

"*" indicates required fields