Skip to main content

Dull Sy’n Cael ei Lywio Gan Ddata i Greu Cymunedau Mwy Diogel

Mae Rhwydwaith Gwella Data a Dadansoddi Arloesol Cymru (WDAIIN) yn cynnal cynhadledd ymarferwyr, Dull Sy’n Cael ei Lywio Gan Ddata i Greu Cymunedau Mwy Diogel, yng Ngwesty’r Future Inn, Caerdydd ar ddydd Mercher 08 Mawrth 2023, 10:00 – 17:00.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes ac gyda data a dadansoddeg, bydd y seminar hon yn archwilio sut rydym yn defnyddio gwybodaeth a sut y gallwn symud ymlaen yn arloesol gyda’n gilydd i greu cymunedau mwy diogel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich lle.