Neidio i'r prif gynnwys

Eithafiaeth Adain Dde yng Nghymru – Cyfres Seminar Gaeaf

Archwilio is-bynciau

Eithafiaeth Adain Dde yng Nghymru: Beth rydym wedi’i glywed a beth sy’n gweithio

Ar Dydd Mawrth 22 Chwefror 2022, 14:00 – 15:30cynhaliodd Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru seminar i amlinellu’r hyn rydym yn ei wybod yn barod am Eithafiaeth Adain Dde yng Nghymru ac i roi cyfle i gynrychiolwyr rannu unrhyw wybodaeth leol ac enghreifftiau arfer da o sut mae sefydliadau yng Nghymru wedi delio â’r mater. Roedd y siaradwyr yn cynnwys Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru, Tîm Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr Cymru, ac Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru. Cafodd y sesiwn ei chadeirio gan Emma Thomas, Pennaeth Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru.

Isod fe welwch y pecyn seminar a recordiad.