Neidio i'r prif gynnwys
Archwilio is-bynciau

Seminar Atal Hunanladdiad

Ddydd Mawrth 30 Ebrill 2024, 14:30-16:00 cynhaliodd Rhwydwaith Cymunedau Diogelach Cymru seminar yn canolbwyntio ar Atal Hunanladdiad. Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol a chydlyniant cymunedol, darparodd y seminar hon ddealltwriaeth o waith y Rhaglen Genedlaethol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed, a reolir o fewn Gweithrediaeth GIG Cymru. Mae hyn yn cwmpasu data a gwybodaeth ar gyfer Cymru, ffactorau a all gyfrannu at hunanladdiad a hunan-niwed, meysydd blaenoriaeth, a’r ffrydiau gwaith a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu a’u datblygu i leihau hunanladdiad a hunan.

Mae’r recordiadau a’r cyflwyniadau isod:

 

Recordiad o’r Seminar