Neidio i'r prif gynnwys
Archwilio is-bynciau

Seminar Siapio Lle Lleol

Ddydd Mawrth 11 Mehefin 2024, 10:00 – 11:30 cynhaliodd Rhwydwaith Cymunedau Diogelach Cymru seminar ar Siapio Lleoedd Lleol, gan ganolbwyntio ar gynllunio, adfywio a thrafnidiaeth.

Arweiniwyd y sesiwn gan Kaarina Ruta a Tim Peppin o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru lle bu iddynt egluro nifer o feysydd gwahanol gan gynnwys:

  • Trosolwg o’r ddeddfwriaeth 20mya
  • Effeithiau rhwystrau ar y briffordd
  • Rhagolwg ar fynd i’r afael â pheryglon parcio ar y palmant
  • Cyflwyniad i’r strategaeth diogelwch ffyrdd newydd

Mae’r recordiadau a’r cyflwyniadau isod:

 

Recordiad o’r Seminar