Neidio i'r prif gynnwys

Canllawiau Strategaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol – Diweddaru

Mae canllawiau statudol YMDDYGIAD wedi’u diweddaru a gellir eu gweld drwy Gov.UK.

Mae’r diwygiad diweddaraf hwn bellach yn cynnwys Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Hwylus, sydd â’r bwriad o ddiogelu’r cyhoedd rhag niwed y mae rhai protestiadau yng nghyffiniau ysgolion, canolfannau brechu a safleoedd Profi ac Olrhain y GIG yn Lloegr neu safleoedd Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru yn ei achosi.

Mae canllawiau ar y Sbardun Cymunedol (adolygiad o achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol) wedi’u diweddaru yn unol â’r fersiwn newydd o’r ‘Pwerau ymddygiad gwrthgymdeithasol: canllawiau statudol ar gyfer gweithwyr proffesiynol rheng flaen’ a gyhoeddwyd ar 28 Mehefin 2022. Gov.UK.