Neidio i'r prif gynnwys

Cymunedau Newydd - Cyfres Seminar Hydref/ Gaeaf 2022-23

Cymunedau Newydd – Cyfres Seminar Hydref/ Gaeaf 2022-23

Mae Cyfres Seminar Hydref/ Gaeaf Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn dod i ben gyda’r seminar olaf, Cymunedau Newydd: Dull wedi’i lywio gan drawma o groesawu ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cael ei gynnal yn rhithiol ar Ddydd Mawrth 17 Ionawr 2023, 10:00-11:30.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol a chydlyniant cymunedol, bydd y seminar hon yn archwilio sut mae dyfodiad ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn effeithio ar gymunedau yng Nghymru, gyda ffocws ar gydlyniant cymunedol a thai.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich lle.