Neidio i'r prif gynnwys

Cynllun Gweithredu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Cynllun Gweithredu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Cafodd y Cynllun Gweithredu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ei lansio ddoe.

Mae’r Cynllun yn nodi dull y llywodraeth o ddileu ymddygiad gwrthgymdeithasol ac adfer hawl pobl i deimlo’n ddiogel yn, ac yn falch o, eu hardal leol. Mae’r cynllun yn ddull newydd uchelgeisiol a phellgyrhaeddol a fydd yn rhoi’r arfau i Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill fynd i’r afael â malltod ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n wynebu cymunedau ledled Cymru a Lloegr.

Gweler y dolenni wedi’u diweddaru i’r dudalen canllawiau diwygiedig i weithwyr proffesiynol a dioddefwyr.