Neidio i'r prif gynnwys

Deall ac Atal Trais gyda Phlant a Phobl Ifanc

Deall ac Atal Trais gyda Phlant a Phobl Ifanc

Mae ein Cyfres Seminar Gwanwyn/ Haf 2023 rhithwir ar fin cychwyn!

Cofrestrwch eich lle heddiw i fynychu seminar gyntaf y gyfres, Deall ac Atal Trais gyda Phlant a Phobl Ifanc.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol a chydlyniant cymunedol, bydd y seminar hon yn archwilio’r Glasbrint ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid (Llywodraeth Cymru), Fframwaith Cymru Heb Drais (Uned Atal Trais Cymru), a gwaith sy’n digwydd yn lleol drwy’r Gronfa Gwaddol Ieuenctid.

Bydd panel cwestiwn ac ateb, a fydd yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr gofyn cwestiynau, a rhannu gwybodaeth leol ac enghreifftiau o arfer da.

Cofrestrwch yma.