Skip to main content

Gogledd Cymru: Strategaeth Cyfiawnder Menywod

Gogledd Cymru: Strategaeth Cyfiawnder Menywod

Mae gogledd Cymru wedi cyhoeddi strategaeth newydd, sy’n ceisio helpu i fynd i’r afael â’r hyn sy’n achosi troseddu gan fenywod yng Ngogledd Cymru ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau menywod, lleihau eu hymwneud â’r system gyfiawnder troseddol, a thorri trosedd.

Dyma’r strategaeth gyntaf o’i math ar lefel leol yng Nghymru.