Neidio i'r prif gynnwys

Rhwydwaith Diogelwch Cymunedol yr Alban: Map Diogelwch Cartref

Mae Rhwydwaith Diogelwch Cymunedol yr Alban wedi cyhoeddi ‘Map Diogelwch Cartref’, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA).

Mae’r map yn dangos ymchwil i beryglon cyffredin y mae modd eu hosgoi yn ein cartrefi. Mae’n tynnu sylw at achosion trasig o anaf a marwolaeth, sy’n benodol i blant cyn ysgol ac oedolion dros 65 oed.

Mae’r adnodd hwn ar gyfer pawb