Neidio i'r prif gynnwys

Dysgu Strydoedd Mwy Diogel Cymru – Cyfres Seminar Gaeaf

Archwilio is-bynciau

Strydoedd Mwy Diogel Cymru: Rhannu arfer da a dysgu

Ar Ddydd Llun 14 Mawrth 2022, 14:00 – 16:00 cynhaliodd Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru seminar yn arddangos y prosiectau gwych sydd wedi eu cynnal ar draws Cymru yn dilyn ceisiadau llwyddiannus i Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref. Roedd y seminar yn cynnwys cyflwyniad gan y Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter, Heddlu Dyfed-Powys, cyflwyniadau o bob Ardal Heddlu yng Nghymru, a phanel cwestiwn ac ateb. Cafodd y sesiwn ei chadeirio gan Holly Roberts, Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru.

Isod fe welwch y pecyn seminar a recordiad.