Skip to main content

Lansiad Fframwaith Cymru Heb Drais

Lansiad Fframwaith Cymru Heb Drais

Yn lansio heddiw!

Cymru Heb Drais: mae Uned Atal Trais Cymru a Peer Action Collective Cymru wedi datblygu fframwaith ar y cyd ar gyfer atal trais ymysg plant a phobl ifancac yn bwysig, caiff ei lywio gan farn, profiadau a dyheadau dros 1,000 o blant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol, sy’n cydweithio i geisio creu delwedd o Gymru heb drais.

I’r rheini na allant gyrraedd yr achlysur lansio yng Nghaerdydd heddiw, bydd lansiad rhithwir ar 10 Mai 2023, 13:30-15:30. Cofrestrwch yma.