Skip to main content

Cyflwyno fframwaith Clirio, Cynnal ac Adeiladu yn genedlaethol

Cyflwyno fframwaith Clirio, Cynnal ac Adeiladu yn genedlaethol

Heddiw, mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y bydd fframwaith gweithredol Clirio, Cynnal ac Adeiladu yn cael ei gyflwyno’n genedlaethol i bob heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r dull hwn wedi’i dreialu mewn nifer fach o heddluoedd ers hydref 2021, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru.

Darganfyddwch fwy yma.

Gallwch hefyd ddarganfod mwy am beilot Heddlu Gogledd Cymru trwy wylio recordiad ein seminar, Ymgysylltu â Dinasyddion a’r Gymuned:  Cryfhau ymateb lleol i Droseddau Cyfundrefnol Difrifol drwy Glirio, Cynnal ac Adeiladu, a darllen y pecyn seminar ar gyfer Cwestiynau Cyffredin a gwybodaeth ychwanegol .

Gwyliwch y seminar a darganfyddwch fwy yma.