Neidio i'r prif gynnwys

Ennillwyr y categori Troseddu a Chyfiawnder

Ennillwyr y categori Troseddu a Chyfiawnder

Troseddu a chyfiawnder sy’n cynnwys y system Cyfiawnder Troseddol ochr yn ochr â rheoli troseddwyr yn gyffredinol.

Cyd-enillwyr: Tîm Ymateb Cyntaf ac Ymchwilio Gorfodi’r Gyfraith Heddlu Gogledd Cymru a Phrosiect Tai Rheoli Troseddwyr Integredig Dyfed Powys.

Cyd-enillwyr: Tîm Ymateb Cyntaf ac Ymchwilio Gorfodi’r Gyfraith Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer Ymgyrch Blue Spinel.

Ymchwiliad i gyfres o fyrgleriaethau preswyl a ddigwyddodd ar brynhawn a nos 6 Chwefror 2023 mewn nifer o gymunedau yng Nghonwy a Sir Ddinbych. Roedd yr ymchwiliad yn cynnwys nifer o ymchwiliadau eraill i fyrgleriaethau ar draws y gogledd, a oedd wedi’u cyflawni gan grwp cyfundrefnol. Arweiniwyd y tîm ymchwilio gan Dditectif Gwnstabliaid Sean Harrison a Stuart Goldsack. Drwy waith dadansoddol Anne-Marie Fisher llwyddodd y tîm i ymchwilio i’r troseddau cysylltiedig yn effeithiol. Nodweddion allweddol yr ymchwilid oedd y gwaith tîm ardderchog a’r gwaith partneriaeth dilynol gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron, a arweiniodd at ganlyniad cadarnhaol iawn i lawer o ddioddefwyr.

Cyd-enillwyr: Prosiect Tai Rheoli Troseddwyr Integredig Dyfed Powys

Mae tîm Rheoli Troseddwyr Integredig Ceredigion wedi nodi llety fel yr angen mwyaf allweddol ymhlith y garfan i geisio torri’r cylch troseddu.

Mae tîm yr Heddlu yn nodi ac yn rheoli’r atgyfeiriadau ar gyfer eiddo. Mae HMPPS yn cefnogi unigolion tra maent yn yr eiddo. Mae Barcud, y gymdeithas dai, yn darparu’r eiddo ar gytundeb trwydded. Mae’r Gymdeithas Ofal yn darparu gwasanaeth rheoli tai a chefnogaeth i’r unigolion. Mae’r Awdurdod Lleol yn cefnogi’r fenter ac yn trin yr unigolion sy’n defnyddio’r eiddo fel unigolion digartref ac mewn llety dros dro, gan eu galluogi i gael mynediad at opsiynau symud ymlaen. Darperir gofal estynedig hefyd. Sefydlwyd y prosiect yn 2021 a, hyd yma, nid oes yr un unigolyn wedi ail-droseddu.