Neidio i'r prif gynnwys

Cynhadledd CLlLC 2023

Cynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) 2023

Cynhadledd CLlLC 2023; Dydd Iau 14 – Dydd Gwener 15 Medi; Venus Cymru, Llandudno.

Bydd Cynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 2023 – y digwyddiad mwyaf yng nghalendr llywodraeth leol Cymru – yn digwydd wyneb yn wyneb yn Venue Cymru (Llandudno) ar 14 a 15 Medi.

Dyma’r digwyddiad pwysig cyntaf o ran llywodraeth leol ers yr etholiadau lleol fis Mai diwethaf, ac un o ddigwyddiadau mwyaf y sector cyhoeddus yng Nghymru i ddigwydd wyneb yn wyneb ers pandemig Covid-19. Mae’r gynhadledd hon yn argoeli i fod yn un o ddigwyddiadau sector cyhoeddus pwysicaf y flwyddyn.

Dewch o hyd i’r Pecyn Cyfleoedd ar gyfer y Gynhadledd os hoffech chi gymryd rhan.

I archebu un o’r pecynnau, anfonwch e-bost at: conference@wlga.gov.uk.