Neidio i'r prif gynnwys

Yn cyflwyno Cyfres 2 o'r Podlediad Cymunedau Mwy Diogel

Yn cyflwyno Cyfres 2 o’r Podlediad Cymunedau Mwy Diogel

Croeso i bennod gyntaf Cyfres 2 o’r Podlediad Cymunedau Mwy Diogel.

Yn y gyfres yma, rydyn ni’n archwilio diogelwch menywod a merched yng Nghymru, gyda phenodau’n cael eu rhyddhau bob dydd Mercher am y 6 wythnos nesaf.

Mae’r bennod gyntaf yn trafod cyfiawnder menywod a sut rydym yn bwriadu darparu dull cyfannol o ymdrin â menywod sy’n dod i mewn i’r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru. Yn ymuno â ni mae Danielle John, Uwch Weithiwr Achos yn Ymddiriedolaeth St Giles gyda phrofiad byw o’r system gyfiawnder, Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, a’r Gwir Anrhydeddus Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.

Cliciwch yma i wrando ar bob pennod Cymraeg.

Cliciwch yma i wrando ar bob pennod Saesneg.