Neidio i'r prif gynnwys

Gwanwyn/ Haf 2024: Cyllid ar gyfer lle mae lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gwanwyn/ Haf 2024: Cyllid ar gyfer lle mae lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dewch i ymuno â ni ar ddydd Mawrth 21 Mai 14:00 – 15:30.

Byddwch yn clywed trosolwg o cyllid ar gyfer lle mae lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan geisio darparu dealltwriaeth glir o ffrwd ariannu’r Swyddfa Gartref sydd ar gael. Byddwn yn edrych ar y goblygiadau ar gronfeydd Trais Difrifol blaenorol ac yn ystyried rhai o’r cyfleoedd ledled Cymru sydd gan y cyllid hwn i’w cynnig.

Tra bydd y seminar yn cael ei gyflwyno gan yr Uned Atal Trais, byddwn yn ymgorffori dysgu a chyfleoedd o bob rhan o Gymru.

I gofrestru eich presenoldeb cliciwch yma