Neidio i'r prif gynnwys

Cyfres Seminar Gwanwyn/ Haf 2024: Siapio Lle Lleol

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol diogelwch cymunedol ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn deall sut, trwy ddefnyddio gwybodaeth leol a gweithio mewn partneriaeth, mae ein llywodraeth leol a barn y cyhoedd yn cael eu defnyddio mewn ffordd i wneud cymunedau yn lleoedd mwy deniadol, hygyrch a mwy diogel i fyw a gweithio ynddynt.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei harwain gan Kaarina Ruta o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru lle bydd yn esbonio nifer o feysydd gwahanol gan gynnwys:

– Trosolwg o’r ddeddfwriaeth 20mph

– Effeithiau rhwystrau ar y briffordd

– Rhagolwg ar fynd i’r afael â pheryglon parcio ar y palmant

– Cyflwyniad i’r strategaeth diogelwch ffyrdd newydd

Mae’r seminar hon yn rhan o Gyfres Seminar Gwanwyn/ Haf 2024 Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru.

Cliciwch yma i gofrestru