Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru – Adroddiad Blynyddol 2020/21

Dyma adroddiad blynyddol cyntaf Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. Mae’n adroddiad byr a fydd yn ymdrin â rhwng Tachwedd 2020 a 31 Mawrth 2021 a dim ond ym mis Ionawr 2021 y dechreuodd y Tîm Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel weithredu. Bydd adroddiadau blynyddol yn y dyfodol yn darparu gwybodaeth bellach, gan gynnwys trosolwg o’r flwyddyn gan gyd-Gadeiryddion Byrddau Cymunedau Mwy Diogel Cymru, sy’n darparu arweinyddiaeth i waith y Rhwydwaith.

Darllenwch yr adroddiad yma.