Neidio i'r prif gynnwys

Pennod 10: Does dim terfyn oedran i gamdriniaeth

Pennod Newydd! Podlediad Cymunedau Mwy Diogel

Ar Ddiwrnod Byd Eang Codi Ymwybyddiaeth Am Gamdriniaeth Pobl Hŷn, rydym yn cyflwyno pennod BONWS o’r Podlediad Cymunedau Mwy Diogel gyda Ann Williams, Rheolwr Llinell Gymorth Byw Heb Ofn.

Rydyn ni’n archwilio sut mae’r Llinell Gymorth yn cefnogi pobl hyn, y prif heriau mae’r boblogaeth yn gwyebu wrth iddynt heneiddio, a sut does dim terfyn oedran i gamdriniaeth.

Cliciwch yma i wrando ar bob pennod Cymraeg.

Cliciwch yma i wrando ar bob pennod Saesneg.