Neidio i'r prif gynnwys

Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru

Cronfa waddol gymunedol genedlaethol yw Cronfa Cymru, sy’n cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Rhoddir grantiau o rhwng £500 – £2,000 i sefydliadau cymunedol bach ar sail gwirfoddolwyr gyda’u nod o gyflawni’r canlyniadau canlynol:

  • Gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd
  • Adeiladu cymunedau cryfach
  • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
  • Annog pobl a chymunedau iachach a mwy egnïol
  • Cadw treftadaeth a diwylliant

Gall grantiau gefnogi costau llawn neu rannol, er enghraifft: costau prosiectau, eitemau cyfalaf bach ac offer, costau craidd, gweithgareddau a rhaglenni (e.e. llogi ystafelloedd, costau trafnidiaeth, treuliau gwirfoddol, yswiriant, ffioedd tiwtoriaid, digwyddiadau cymunedol).

Am fwy o wybodaeth am bwy all a sut i wneud cais am grant dilynwch y linc isod.

Mae’r dyddiad cau i wneud cais i Sefydliad Cymunedol Cymru yn un hanner dydd ddydd Mawrth 04 Gorffennaf 2023.