Neidio i'r prif gynnwys

Crimestoppers: Taclo twyll rhamant

Crimestoppers: Taclo twyll rhamant

Mae Crimestoppers wedi lansio ymgyrch newydd i godi ymwybyddiaeth a mynd i’r afael â thwyll rhamant.

Mae mwy a mwy o unigolion ledled y DU yn cyfarfod pobl ar-lein, gyda dyddio ar-lein nawr yn un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin o gwrdd â phartner rhamantus. Er bod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn ddilys, yn anffodus mae rhai yn ceisio manteisio ar unigolion sy’n chwilio am gariad.

Mae’r cyfuniad o amgylchiadau a chyfle yn golygu bod twyllwyr bellach yn defnyddio proffiliau ffug, straeon ffug, trin a thrafod, a choerce – oll gyda’r bwriad o gyfeillio pobl ddiniwed ar y we, a gyda’r nod yn y pen draw o argyhoeddi’r person diniwed i anfon arian atynt.

Os ydych yn meddwl eich bod wedi dioddef twyll rhamant, gallwch:

  • Rhowch wybod i’ch heddlu lleol neu drwy gysylltu â Crimestoppers ar 0800 555 111 (neu defnyddiwch eu ffurflen ar-lein)
  • Rhowch wybod am sgamiau i Action Fraud
  • Dod o hyd i gymorth gan Victim Support (08 08 16 89 111) 

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth.