Neidio i'r prif gynnwys

Tanau gwyllt: Dull partneriaeth strategol yng Nghymru

Archwilio is-bynciau

Tanau gwyllt: Dull partneriaeth strategol yng Nghymru

Ar Ddydd Mawrth 16 Mai 2023, 10:00 – 11:30, cynhaliodd Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru seminar ar Danau gwyllt: Dull partneriaeth strategol yng Nghymru, a fynychodd dros 80 o bobl.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol a chydlyniant cymunedol, roedd y seminar hon yn archwilio’r dull partneriaeth strategol a ddefnyddir yng Nghymru tuag at danau gwyllt. Roedd y siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU.

Isod fe welwch y pecyn ôl-seminar a chopi o gyflwyniadau siaradwyr.