Neidio i'r prif gynnwys

Tanau gwyllt: Dull partneriaeth strategol yng Nghymru

Tanau gwyllt: Dull partneriaeth strategol yng Nghymru

Mae ein Cyfres Seminar Gwanwyn/ Haf 2023 rhithwir wedi dechrau!

Cofrestrwch eich lle heddiw i fynychu seminar gyntaf y gyfres, Tanau gwyllt: Dull partneriaeth strategol yng Nghymru.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol a chydlyniant cymunedol, bydd y seminar hon yn archwilio’r dull partneriaeth strategol a ddefnyddir yng Nghymru tuag at danau gwyllt. Bydd siaradwyr yn ymuno â ni o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU.

Bydd panel cwestiwn ac ateb, a fydd yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr gofyn cwestiynau, a rhannu gwybodaeth leol ac enghreifftiau o arfer da.

Cofrestrwch yma.