Neidio i'r prif gynnwys

Ennillwyr y categori Trais Difrifol

Ennillwyr y categori Trais Difrifol

Mae trais difrifol yn cynnwys llofruddiaethau, troseddau cyllyll a gynnau a meysydd o drosedd lle ceir bygythiad o drais difrifol neu’r bygythiad yn un parhaol.

Enillydd: Partneriaeth INTACT Dyfed Powys

Nod y bartneriaeth yw lleihau niwed a achosir i unigolion a chymunedau gan drais difrifol a throseddu cyfundrefnol drwy baratoi, diogelu, atal ac erlyn. Elfen allweddol yr ymyraethau yw cefnogaeth oedolyn y gellir ymddiried ynddo a darparu mewnbynnau, codi ymwybyddiaeth a meithrin gwydnwch i’r bygythiadau. Mae dros 600 o blant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn wedi cael cynnig amrywiaeth o ymyraethau wedi’u targedu. Mae wedi’i werthuso’n annibynnol gan Brifysgol Aberystwyth, sydd wedi nodi bod INTACT wedi arddangos effaith fesuradwy.