Neidio i'r prif gynnwys

Golwg ar Bartner: Ei Llais Cymru

Golwg ar Bartner: Ei Llais Cymru

Cliciwch yma i ddarllen yr astudiaeth achos ddiweddaraf ar ein gwefan, y tro hwn yn canolbwyntio ar brosiect Ei Llais Cymru, sy’n cael ei hwyluso gan Wasanaeth Ieuenctid y Fro.

Nod y prosiect yw cefnogi pobl ifanc i feithrin y sgiliau a’r hyder i fod yn hyrwyddwyr cydraddoldeb yn eu cymunedau eu hunain, gan eu galluogi i newid meddyliau ac agweddau ynghylch merched fel y gall merched fyw heb anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.