Neidio i'r prif gynnwys

Annog Diogelwch yn y Cartref - Cyfres Seminar Hydref/ Gaeaf

Archwilio is-bynciau

Annog Diogelwch yn y Cartref: Gwiriadau a Mapio Diogelwch Cartref

Ar Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022, 10:00 – 11:30, cynhaliodd Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru seminar the Wales Safer Communities Network hosted a seminar ar Annog Diogelwch yn y Cartref: Gwiriadau a Mapio Diogelwch Cartref.

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol, bydd y seminar hon yn archwilio dulliau effeithiol, modern a chyfannol o gynnal gwiriadau diogelwch yn y cartref. Bydd yn cynnwys cyflwyniad gan Rwydwaith Diogelwch Cymunedol yr Alban ar eu Map Diogelwch Cartref newydd sbon, sy’n dangos ymchwil i beryglon cyffredin y gellir eu hosgoi yn ein cartrefi.

Isod fe welwch y pecyn seminar a recordiad.